Kdo jsme?

Společnost Berichten energy je stabilním podnikatelským subjektem se sídlem v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Od roku 1994 zajišťuje služby v oblasti správy majetku, a to především bytů ve vlastnictví společenství vlastníků, družstev, fyzických osob, sdružení vlastníků, měst a obcí, a disponuje proto v této oblasti velkým množstvím praktických zkušeností. Při samotném zajišťování správy majetku je z naší strany kladen důraz především na individuální přístup ke klientovi a na samostatné a průhledné hospodaření jednotlivých subjektů, tj. samostatné bankovní účty pro jednotlivé domy, vedení odděleného účetnictví, samostatná evidence plateb nájemného, plateb zálohových služeb pro jednotlivé domy či plateb do fondu oprav.

Správa nemovistostí

Technická správa, účetní služby, 
evidence, finanční služby, internetové
bankovnictví, iDES: Domovní
Evidenční Systém

Rekonstrukce a financování

Poradenství, výběrová řízení na dodavatele,
zajištění náležitých podkladů, zpracování
žádostí o dotace, financování oprav
a rekonstrukcí

Technická správa

Pasporty budov, běžné opravy a údržba, výběrová řízení, 
havarijní služby, revize, zajištění dotačních programů, zajištění
provozu objektů (dodávky tepla, vody a elektřiny, zajištění svozu
domovního odpadu, servisu výtahů, odečety měřící
a regulační techniky atd..)

Účetní služby

Vedení účetnictví dle platné legislativy, zpracování
roční účetní závěrky, přihláška k registraci pro
právnické osoby, zpracování daňového přiznání
z příjmu právnických osob, zajištění
kontroly finančním úřadem

Evidence

Evidence vlastníků a nájemníků jednotek, výpočet a stanovení
výše záloh (nájem, služby, fond oprav), evidence a výběr plateb
za služby, příspěvků do fondu oprav atd., evidence dluhů, zajišťování
soudního i mimosoudního vymáhání pohledávek, právní
zastoupení, zpracování ročního vyúčtování služeb
dle platné legislativy

Finanční služby

pojištění objektu, spořící programy,
úvěry na financování oprav, elektronický
styk s bankou

Kontakt

  • 785 456 464
  • info@berichten.cz