webtest2cz

Křest Kalendáře Dany Morávkové

Dětskému domovu Pepa v Lazci jsme věnovali před Vánocemi 2019 částku 100.000 Kč, kterou se nám podařilo vysbírat na aukci předmětů obrazů s motivy z kalendáře Dany Morávkové. Další část, 85.000 Kč jsme věnovali speciální základní škole v Mníšku pod Brdy pro nákup počítačů k výuce pro děti ve speciálních třídách.

Bílé Vánoce Lucie Bílé

Hlavním partnerem Bílých Vánoc Lucie Bílé se stala společnost ČEZ, která ve spolupráci s naší agenturou a Lucií Bílou předala na třech koncertech šek na finanční částku těm, kteří to potřebují. Na výši šeku měl vliv kdokoli z Vás, kdo se zapojil do projektu Pomáhej pohybem.

Noc s legendnou Attila Trnava

27.5.2022 se konala oblíbená Noc s legendou s Attilou Véghem v Trnavě. Večer začal speciálně, a to promítáním posledního dílu seriálu Attily Végha. Hosty programu byly Ivan Buchinger, Emanuel Newton, Eliška Lenčešová, P.A.T.

Energon Běh 2022

Energon běh v areálů Energonu na Dobříši. Byl to již třetí ročník závodu, kde si závodníci mohli zaběhat hlavní závod na 10 kilometrů, štafety, fitness běh na 5 kilometrů a nechyběly ani oblíbené dětské závody. Právě dětí stálo na startu více než 200. Více na www.energonbeh.cz.