KANDIDATURA

PROČ KANDIDUJI

Moje rodina žije v regionu už více než 400 let. Mnoho mých předků se věnovalo farmaření a zemědělství a vztah k půdě a k místu, kde žili, se tak vine v našem rodokmenu už opravdu dlouho.  Musím konstatovat, že i já, profesí lékař a ředitel nemocnice, mám k půdě stejně blízko, jsem patriot a místo a region, kde s rodinou žiji, mám opravdu rád. A tak pracuji, ve volných chvílích farmařím, věnuji se rodině a zajímám se o své okolí. Jsem zastupitelem města Dobříše a v minulosti jsem byl i jeho starostou.

Záleží mi na našem regionu a na lidech, kteří v něm žijí.  Záleží mi na principech demokracie a na naší zemi. Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu ČR. A myslím si, že Senát jako součást Parlamentu, i když bývá relativně často předmětem různých diskusí, může ovlivnit velkou část našich životů. Je součástí schvalovacího systému zákonů, může předkládat zákony nové nebo změny zákonů stávajících, má právo měnit Ústavní pořádek, vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, rozhoduje o vyhlášení válečného stavu a o účasti ČR v obranných systémech NATO, vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území našeho státu, vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu. A to není málo.

Nezbývá než nebýt lhostejný k tomu, na čem mi záleží a „něco pro to udělat“. 
Proto jsem se rozhodl kandidovat na pozici senátora ČR.