SENÁT

Senát vnímám jako vrchol mé možné politické angažovanosti. Velmi důležité pro mě je, že jeho členové jsou vybíráni přímou volbou. Právě to je zárukou skutečné demokracie a zpětné vazby. V politice jsem se přesvědčil o tom, že nejsou důležité stranické principy, ale přístup každého jednotlivého člověka. Myslím, že opravdu důležité je to, co je v lidech a ne barva jejich stranické legitimace. Proto jsem se ve své politické kariéře vždy snažil najít společné řešení v rámci všech demokratických politických stran. Vždy jsem se snažil vystupovat především sám za sebe, protože je to moje jméno, kterým se prezentuji. I ta výše zmiňovaná stranická příslušnost se uvádí až „v závorce za jménem“.

Když se sejde kvalitní tým, dokáže toho mnoho a opravdu nezáleží na tom, ze které strany kdo je. Stejně tak to vnímám i v Senátu. Kvalitní zástupci budou odvádět kvalitní práci, bez ohledu na to, za jakou stranu kandidují.

Prvním je kvalitní a dostupné zdravotnictví.

 Vnímám především složitost postgraduálního vzdělávání a v návaznosti na tom i personální situace v oboru. Doba koronaviru nám také ukázala, že je nutné se zamyslet nad fungováním hygienických stanic a případně uvažovat o jejich bližším navázání na nemocnice a terénní, zejména praktické lékaře. 

Mým druhým hlavním tématem je zemědělství a z toho vyplývající péče o krajinu.

Domnívám se, i s ohledem na extrémní výkyvy počasí v posledních letech, že naší budoucností je lokální zemědělství a citlivý přístup k péči o okolní krajinu. Vzhledem k tomu, že moji předkové byli z většiny farmáři, i já osobně se velmi zajímám o oblast zemědělství. Přál bych si, aby se na venkov vrátil selský rozum. Některé zákony, nařízení a dotační tituly tomu v tuto chvíli zcela odporují.

Dalším důležitým aspektem našeho života je stárnutí populace a vztah k seniorům a péče o ně.

V době, kdy je z vývoje demografické křivky jasné, že čelíme a budeme čelit poměrně významnému stárnutí populace, je podle mě zásadní si tuto skutečnost přiznat a postavit se k ní čelem. Je určitě třeba doplnit služby pro možnost co nejdelšího pobytu seniorů v jejich domácím prostředí a rozšířit sociální a další pobytové služby pro situaci, když už tito lidé doma být nemohou nebo o ně nemá kdo pečovat. Důležité ale také je, že od našich starších spoluobčanů se máme mnoho co učit. Podporuji proto také aktivity propojování mladých lidí s těmi staršími z nás.

Rodina - téma, které nelze opomenout.

Zázemí pro každého z nás v dětském i v dospělém věku. Podpora rodin je nezbytná od jejich vzniku, v průběhu života a vlastně napořád.  Je třeba podpořit výchovu a vzdělání dětí, ale také vzájemnou péči a podporu všech jejích stávajících členů. Tedy i pomoc v krizových osobních situacích, v době nemoci si stáří.