VÍCE O MĚ

Web

LÉKAŘ

V roce 1989 jsem promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, v lékařství se od začátku věnuji chirurgii. V roce 1993 jsem v oboru chirurgie získal atestaci 1 stupně a v roce 2001 atestaci 2 stupně. Svoji lékařskou kariéru jsem začínal v příbramské-tehdy okresní nemocnici. Od roku 1992 jsem 2 roky působil v Nemocnici v Berouně a od roku 1992 až do roku 2008 jsem pracoval na Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol. Kromě všeobecné chirurgie se specializuji na chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek. Do Příbramské nemocnice jsem se vrátil v roce 2008 jako její ředitel, zároveň zde působím jako lékař chirurgického oddělení.

Říká se, že chirurgie je královskou disciplínou medicíny, vyžaduje rychlé a přitom odpovědné rozhodování, možnost pomoci pacientovi významně ulevit od obtíží. A to je mi velmi blízké. Ne vždy je možné nad „tou osobou s kosou“ zvítězit, ale takový je život. Co si z chirurgie nesu ve svém životě, je určitě nic zbytečně neodkládat a řešit problémy tak, jak přicházejí. Ve svém zdraví i ve svém životě.

Ne náhodou jsou mými hlavními tématy kvalitní a dostupné zdravotnictví, návrat k lokálnímu zemědělství a péči o krajinu, podpora seniorů, péče o ně a také neopakovatelná možnost se od nich poučit a rodina –  spokojená rodina, kde si její členové navzájem pomáhají a podporují se, a kterou také podporuje stát. Protože rodina je naše budoucnost

OBČAN

Žiji v Příbramském regionu, kde naše rodina žije už víc než 400 let. Naši předkové byli většinou zemědělci a vztah k půdě se u nás dědí z otce na syna. I já jsem byl svými rodiči veden ke vztahu k půdě, k přírodě, k místu, kde jsem vyrůstal. Pečlivá výchova mých rodičů a moje vrozená náklonnost ke všem těmto atributům života mě přivedly k tomu, že ve svém volnu farmařím a pečuji o půdu a zvířata, která na ní žijí. Je to pro mě také ohromný mimopracovní relax.

Jsem otcem dvou dospívajících synů, kterým se snažím vštěpovat stejné principy, které vštěpovali moji rodiče mě a jim zase moji prarodiče. Láska a odpovědnost k půdě a krajině. Láska a péče o naše blízké. Odpovědnost za svá životní i profesní rozhodnutí.  Rovnost a schopnost mít svůj názor. Odvaha hájit morální principy. Schopnost se dohodnout, když je to třeba.  Pomáhat slabším. Žít svůj vlastní život. Užít si ho a nést za něj odpovědnost.

Mám rád místo, kde žiji. Chci ho pomáhat udržovat a rozvíjet ku prospěch všem. Proto jsem zastupitelem města Dobříš. Miluji svojí rodinu. Mám rád lidi a rád se s nimi setkávám. I proto jsem lékařem. Mám rád přírodu a snažím se o ní dle svých možností pečovat.

SENÁTOR

Chci přispět k tomu, aby se do našich životů vrátila etika a slušnost. Ctím demokracii a chci být její aktivní součástí. Chci podporovat „svůj“ region. Chci nebýt lhostejný ke svému regionu, ke své zemi a k jejím obyvatelům. Chci ovlivnit rozhodnutí, která pak ovlivňují život každého z nás. Žádám proto o vaši důvěru. Slibuji, že vás nezklamu.Na své životní cestě jsem potkal osobnosti, které se staly součástí mého života. Osobnosti, které můj život zásadně ovlivnily, a jsem za to rád.

„Potkal“ jsem své rodiče, kterým vděčím za svůj život a kteří mě svým příkladem a výchovou vedli k tomu, abych svůj život nepromrhal.

„Potkal“ jsem své učitele, kteří mě toho hodně naučili a mnozí z nich se stali mými přáteli.

„Potkal“ jsem svoji manželku, které vděčím za své syny a která jde mým životem spolu se mnou.

„Potkal“ jsem své kolegy a spolupracovníky, kteří mi pomáhají naplnit mé profesní a životní cíle.

Tradice a poctivost – principy, které mě učili moji rodiče, moji učitelé a které já učím své děti. Principy, které budou pevnou součástí výkonu pozice senátora, pokud budu zvolen.