ŽIVOTNÍ
PŘÍBĚH

Tradice a poctivost

lékař i sedlák

Tradici jsem dostal do vínku od svých předků, kteří na Příbramsku žijí už přes 400 let. Jistě ne náhodou se tak i místem mého narození stala před 59 lety naše příbramská porodnice. Tradice se mají dodržovat a tak jsem i své dětství prožil v krásném prostředí zdejšího regionu. Absolvoval jsem zde základní vzdělání a jediné období, kdy jsem tradici porušil, byly moje lékařská studia v Praze a moje lékařské začátky. Po jejich dokončení jsem se vrátil zpět do příbramské nemocnice. Nejprve na chirurgické oddělení a v roce 2008 jako ředitel, stále ale v nemocnici působím jako aktivní lékař. Stejně jako můj děd a otec. Opět ta tradice.

Během mého dvanáctiletého působení v nemocnici v roli jejího ředitele se nám podařilo dát dohromady skvělý kolektiv spolupracovníků, lékařů a sester, se kterými zdárně posouváme kvalitu naší nemocnice a zdravotnictví na Příbramsku kupředu. Rozvíjíme nové obory v péči o pacienty a díky podpoře kraje, jež je naším zřizovatelem, se nám podařilo za posledních pár let nemocnici razantně zmodernizovat jak přístrojově, tak i investicemi do staveb nových lékařských budov a oddělení, které tak mohou směle konkurovat většině klinických pracovišť v České republice. Cesta ale ještě není u konce a ještě před námi stojí mnoho úkolů a výzev. Nebojím se jich. Tradice velí, aby dílo bylo i nadále zdokonalováno a nejen nemocnice i nadále modernizována a byla připravena na problémy, které nyní máme, nebo nás teprve čekají. A není to jen COVID-19, ale i stárnutí populace, onkologická a kardiovaskulární onemocnění, apod.

Kromě lékařství se v naší rodině dědí i starost o půdu a zemědělství. Farmaření sice dělám ve volných chvílích a je pro mě neskutečným relaxem, to ale neznamená, že lze něco ošidit. Naopak.  Mohu potvrdit, že platí známé biblické přísloví „Co zaseješ, to sklidíš.“ Přírodu nelze ošidit a stejně tak to platí i pro lékařství. Jak o tělo pečujete a jak se k němu chováte, tak vám to později vrátí. Tedy jak v zemědělství, tak i v lékařství musíte konat poctivě, aby se vám dařilo. Vnímám proměnu venkova, vím a chápu, že i zde dochází k dynamickým změnám. Tyto změny ale musí být na poctivém základu a v souladu s přírodou. Selský rozum našich předků a tradice toto opět potvrzují.

Zachování tradic a poctivosti jsou cesty, ve které věřím a které zajistí budoucnost našim potomkům. Stejně jako já chci předat náš grunt našim synům a chci, aby na rodné hroudě poctivě pracovali a chránili ji před různými developerskými lákadly. A o toto se snažím nejen v soukromí, ale i jako veřejný činitel. Snažil jsem se o to jako starosta města Dobříše a chci v tomto pokračovat i na senátní úrovni.